Kovové spojovací prvky  
Technické listy

pdf ikoT-20-0001 - Přímé závěsy 60
pdf ikoT-20-0002 - Stavěcí třmeny 60
pdf ikoT-20-0003 - Křížové spojky ohnuté
pdf ikoT-20-0004 - Spojovací kusy pro CD
pdf ikoT-20-0006 - Rychlozávěs pérový
pdf ikoT-20-0007 - Křížové spojky rovné
pdf ikoT-20-0008 - Dráty s okem 6 mm
pdf ikoT-20-0009 - Dráty s hákem
pdf ikoT-20-0010 - Dráty s obloukem 8 mm
pdf ikoT-20-0011 - Dráty s ohnutým okem 8 mm
pdf ikoT-20-0012 - Křížová spojka CD UA 50
pdf ikoT-20-0013 - Spojka profilu CD úrovňová 
pdf ikoT-20-0014 - Úhlová kotva
pdf ikoT-20-0015 - Pendex
pdf ikoT-20-0016 - Propojovacví úhelníky
pdf ikoT-20-0017 - Propojovací úhelníky 2 mm
pdf ikoT-20-0018 - Propojovací úhelníky suvné
pdf ikoT-20-0019 - Krokvové závěsy T
pdf ikoT-20-0020 - Krokvové závěsy N
pdf ikoT-20-0021 - Spojka profilu CD čtyřbodová
pdf ikoT-20-0022 - Rychlozávěsy pro T profil
pdf ikoT-20-0023 - Rychlozávěs pružinový
pdf ikoT-20-0025 - Jezdec profilu Klick Fix
pdf ikoT-20-0026 - Jezdec profilu
pdf ikoT-20-0027 - Dvojitá pérová svorka
pdf ikoT-20-0028 - Rychlozávěs pérový čtyřbodový 
pdf ikoT-20-0029 - Dráty s okem 8 mm 
pdf ikoT-20-0030 - Přímé závěsy Premium
pdf ikoT-20-0031 - Spojka profilu RG
pdf ikoT-20-0032 - Dráty rovné
pdf ikoT-20-0043 - Rychlozávěs pérový zaoblený
pdf ikoT-20-0044 - Rychlozávěs pérový se zajištěním
pdf ikoT-20-0045 - Jezdec profilu BA/BS 50x15 mm
pdf ikoT-20-0046 - Křížové spojky BA/BS 50x27 mm
pdf ikoT-20-0047 - Rychlozávěsy BA/BS
pdf ikoT-20-0048 - Úhlová kotva BA/BS 50x15-27 mm
pdf ikoT-20-0049 - Rychlozávěsy pro U profil
pdf ikoT-20-0050 - Spojky profilů BA/BS 50x15-27 mm
pdf ikoT-20-0051 - Pojistná závlačka nonius
pdf ikoT-20-0052 - Přímé závěsy 50 mm
pdf ikoT-20-0053 - Krokvové závěsy PC
pdf ikoT-20-0054 - Křížová spojka PC
pdf ikoT-20-0055 - Spojka profilu PC
pdf ikoT-20-0058 - Jezdec profilu RG
pdf ikoT-20-0059 - Závěsný kolík
pdf ikoT-20-0060 - Rychlozávěs s hákem (SHUT)
pdf ikoT-20-0061 - Rychlozávěsy pérové RG
pdf ikoT-20-0062 - Rychlozávěs otočný
pdf ikoT-20-0063 - Přímé závěsy CD 60 s akustickou gumou
pdf ikoT-20-0064 - Stavěcí třmeny CD 60 s akustickou gumou
pdf ikoT-20-0065 - Dráty s akustickou gumou
pdf ikoT-20-0066 - Přímé závěsy CD60 se sylomerem
pdf ikoT-20-0067 -  Křížová spojka PC se sylomerem
pdf ikoT-20-0068 - Závěsné komplety Hák + Hák
pdf ikoT-20-0069 - Závěsné komplety Hák + Oko
pdf ikoT-20-0070 - Rychlozávěs na dřevo
pdf ikoT-20-0071 - Krokvové závěsy RG
pdf ikoT-20-0072 -  Krokvové závěsy zaoblené
pdf ikoT-20-0073 - Štěrbinové závěsy CD60
pdf ikoT-20-0074 - Nonius spodní díl RG
pdf ikoT-20-0075 - Nonius třmen pro UA 50
pdf ikoT-20-0076 - Nonius spodní díl 
pdf ikoT-20-0077 - Nonius spodní díl s perem
pdf ikoT-20-0079 - Nonius spodní díl čtyřbodový
pdf ikoT-20-0080 - Nonius spodní díl T profil
pdf ikoT-20-0081 - Nonius spodní díl pro dřevo
pdf ikoT-20-0082 - Nonius vrchní díly
pdf ikoT-20-0083 - Nonius prodlužovací kusy
pdf ikoT-20-0084 - Nonius pojovací kusy
pdf ikoT-20-0085 - Jezdec profilu BA/BS s akustickou gumoui
pdf ikoT-20-0086 - Křížová spojka BA/BS s akustickou gumou
pdf ikoT-20-0087 - Nonius vrchní díly s akustickou gumou
pdf ikoT-20-0088 - Speciální držák pro opláštění oceli
pdf ikoT-20-0089 - Svorky nosníku 
pdf ikoT-20-0090 - Svorka nosníku boční
pdf ikoT-20-0091 - Spona příčné spáry
pdf ikoT-20-0092 - Stěnová spona
pdf ikoT-20-0093 - Závěs na T profil L
pdf ikoT-20-0094 - Závěs na T profil posuvný
pdf ikoT-20-0095 - Závěs na T profil pevný
pdf ikoT-20-0096 - Pérko minerál
pdf ikoT-20-0097 - Ochranný roh sádrokartonu
pdf ikoT-20-0098 - Spojka profilu CD - V
pdf ikoT-20-0099 - (v přípravě)
pdf ikoT-20-0101 - Nonius podní díl se zajištěním

 

Kovové spojovací prvky  
Prohlášení o vlastnostech

pdf iko Prvky - doporučená zatížení

pdf iko PoV / TMD-10-0001 / Dráty s okem 6mm
pdf iko PoV / TMD-10-0002 / Dráty s hákem
pdf iko PoV / TMD-10-0003 / Přímé závěsy
pdf iko PoV / TMD-10-0004 / Stavěcí třmeny
pdf iko PoV / TMD-10-0005 / Křížové spojky ohnuté
pdf iko PoV / TMD-10-0006 / Rychlozávěs pérový T
pdf iko PoV / TMD-10-0007 / Rychlozávěs pérový zaoblený
pdf iko PoV / TMD-10-0008 / Křížové spojky rovné
pdf iko PoV / TMD-10-0009 / Spojovací kusy CD60
pdf iko PoV / TMD-10-0010 / Rychlozávěsy pérové - čtyřbodové
pdf iko PoV / TMD-10-0011 / Dvojitá pérová svorka
pdf iko PoV / TMD-10-0012 / Rychlozávěs pérový SHUT
pdf iko PoV / TMD-10-0013 / Spojka CD úrovňová
pdf iko PoV / TMD-10-0014 / Spojka CD úrovňová - čtyřbodová
pdf iko PoV / TMD-10-0015 / Úhlová kotva
pdf iko PoV / TMD-10-0016 / Rychlozávěs pérový CD60 - otočný
pdf iko PoV / TMD-10-0017 / Rychlozávěs pérový pro T profil - S10
pdf iko PoV / TMD-10-0018 / Nonius závlačka
pdf iko PoV / TMD-10-0019 / Nonius spodní díl 135mm (0,25 kN)
pdf iko PoV / TMD-10-0020 / Nonius spodní díl 135mm (0,40 kN)
pdf iko PoV / TMD-10-0021 / Nonius vrchní díly
pdf iko PoV / TMD-10-0022 / Nonius prodlužovací kusy
pdf iko PoV / TMD-10-0023 / Nonius spojovací kusy
pdf iko PoV / TMD-10-0024 / Nonius spodní díl čtyřbodový
pdf iko PoV / TMD-10-0025 / Přímé závěsy - akustická guma
pdf iko PoV / TMD-10-0027 / Přímé závěsy - sylomer
pdf iko PoV / TMD-10-0028 / Stavěcí třmeny - akustická guma
pdf iko PoV / TMD-10-0029 / Nonius vrchní díly - akustická guma
pdf iko PoV / TMD-10-0030 / Dráty s okem 8mm - akustická guma
pdf iko PoV / TMD-10-0031 / Nonius spodní díl s perem
pdf iko PoV / TMD-10-0032 / Křížové spojky BA-BS
pdf iko PoV / TMD-10-0033 / Jezdec CD profilu BA-BS
pdf iko PoV / TMD-10-0034 / Křížová spojka PC
pdf iko PoV / TMD-10-0035 / Krokvové závěsy N
pdf iko PoV / TMD-10-0036 / Křížová spojka CD UA
pdf iko PoV / TMD-10-0037 / Spojovací kus RG
pdf iko PoV / TMD-10-0038 / Spojovací kusy BA-BS
pdf iko PoV / TMD-10-0039 / Spojovací kus PC
pdf iko PoV / TMD-10-0042 / Jezdec CD profilu RG
pdf iko PoV / TMD-10-0043 / Jezdec profilu CD60
pdf iko PoV / TMD-10-0044 / Jezdec CD profilu Klick-fix CD60
pdf iko PoV / TMD-10-0045 / Dráty rovné
pdf iko PoV / TMD-10-0046 / Dráty s okem 8mm
pdf iko PoV / TMD-10-0047 / Dráty s ohnutým okem 8mm
pdf iko PoV / TMD-10-0048 / Dráty s obloukem 8mm
pdf iko PoV / TMD-10-0049 / Závěsný komplet Hák / Hák
pdf iko PoV / TMD-10-0051 / Závěsný kolík TA
pdf iko PoV / TMD-10-0052 / Rychlozávěs pérový RG
pdf iko PoV / TMD-10-0053 / Rychlozávěs pérový BA-BS
pdf iko PoV / TMD-10-0054 / Rychlozávěs pérový zaoblený se zajištěním
pdf iko PoV / TMD-10-0055 / Rychlozávěs pružinový
pdf iko PoV / TMD-10-0056 / Rychlozávěs pérový pro dřevo
pdf iko PoV / TMD-10-0057 / Rychlozávěs pérový tragprofilu - U
pdf iko PoV / TMD-10-0058 / Úhlové kotvy BA-BS
pdf iko PoV / TMD-10-0059 / Krokvové závěsy RG
pdf iko PoV / TMD-10-0060 / Krokvové závěsy T
pdf iko PoV / TMD-10-0061 / Krokvové závěsy zaoblené
pdf iko PoV / TMD-10-0062 / Krokvové závěsy PC
pdf iko PoV / TMD-10-0063 / Nonius spodní díl RG
pdf iko PoV / TMD-10-0064 / Nonius třmen pro UA 50
pdf iko PoV / TMD-10-0065 / Nonius spodní díl pro T profil
pdf iko PoV / TMD-10-0066 / Nonius spodní díl pro dřevo
pdf iko PoV / TMD-10-0067 / Propojovací úhelníky 1,5mm / 2mm
pdf iko PoV / TMD-10-0068 / Propojovací úhelníky suvné
pdf iko PoV / TMD-10-0069 / Křížová spojka PC - sylomer
pdf iko PoV / TMD-10-0071 / Jezdec CD profilu Klick Fix - akustická guma
pdf iko PoV / TMD-10-0073 / Pendex
pdf iko PoV / TMD-10-0074 / Spec. držák pro opláštění oceli
pdf iko PoV / TMD-10-0075 / Svorky nosníku
pdf iko PoV / TMD-10-0077 / Spona příčné spáry
pdf iko PoV / TMD-10-0078 / Stěnová spona
pdf iko PoV / TMD-10-0082 / Pérka minerál
pdf iko PoV / TMD-10-0083 / Ochranný roh sádrokartonu
pdf iko PoV / TMD-10-0084 / Sáčková balení
pdf iko PoV / TMD-10-0085 / Štěrbinové závěsy
pdf iko PoV / TMD-10-0086 / Nonius spodní díl CD60/27 se zajištěním

Potřebujete informace k některému produktu z řady kovových spojovacích prvků? Kontakujte příslušného obchodního zástupce firmy TAMADEX dle rozdělení regionů.