Protipožární zpěňující páska FLEXPANDIT
 

Společnost TAMADEX spol. s r.o. převzala výrobu protipožární pásky FLEXPANDIT od p. Ing. Jiřího Havránka, CSc. (Polymer H Chemie) v průběhu roku 2019. 

Popis produktu:

Flexpandit je ohebná samolepící protipožární páska. Podstatou pásky je speciální „zpěnitelná“ kompozice na bázi expandovatelného grafitu, která je nanesena na samolepící podložku. Neobsahuje žádné těkavé, nebo nebezpečné látky. Páska je za normálních podmínek inertní, pevný, ohebný materiál, odolný působení běžných klimatických vlivů- zejména vlhkosti. Zachovává si svou ohebnost v rozmezí teplot -20°C až +60°C .

Rozsah použití:

Používá se na utěsnění dveří, vrat, posuvných stěn, přepážek, klapek apod., kde v případě požáru působením tepla expanduje, tím utěsní spáry a zamezuje tak prostupu plamene a kouře a brání šíření požáru.

 
ikona PDF  Technický list Flexpandit

Kontakt: Michal Král | +420 602 280 285 | michalkral@tamadex.cz

Charakteristika:Flexpandit

 Délka návinu 25 m
 Šířka návinu 9.7 / 14.7 / 24 mm
 Tloušťka návinu 1 mm / 1.6 mm
 Specifická hmotnost 1.28 g/cm3
 Plošná hmotnost 0.122 g/cm2
 Pevnost slepu v odlupování 7.8 N/cm
 Posouzení zdravotní nezávadnosti vyhovuje
 Výška zpěnění (750°C/ 30 min) min. 55 mm
 Počáteční teplota expanze 250 °C
 Úbýtek hmotnosti zahřátím 26 % hmotnosti
 Klasifikace podel reakce na oheň Třída E

 

 

Produkt byl testován a certifikován autorizovanou osobou č. 212 

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Divize CSI - Centrum stavebního Inženýrství