Společnost TAMADEX spol. s r.o. převzala výrobu protipožární pásky FLEXPANDIT od p. Ing. Jiřího Havránka, CSc. (Polymer H Chemie) v průběhu roku 2019. 


Popis produktu:

Flexpandit je ohebná samolepící protipožární páska. Podstatou pásky je speciální „zpěnitelná“ kompozice na bázi expandovatelného grafitu, která je nanesena na samolepící podložku. Neobsahuje žádné těkavé, nebo nebezpečné látky. Páska je za normálních podmínek inertní, pevný, ohebný materiál, odolný působení běžných klimatických vlivů- zejména vlhkosti. Zachovává si svou ohebnost v rozmezí teplot -20°C až +60°C .


Rozsah použití:

Používá se na utěsnění dveří, vrat, posuvných stěn, přepážek, klapek apod., kde v případě požáru působením tepla expanduje, tím utěsní spáry a zamezuje tak prostupu plamene a kouře a brání šíření požáru. Více zde: Flexpandit